Styrelse

SILVIA OLSSON-SCHUDEL

Ordförande

073-026 38 77

silviahalna@telia.com

Kjell Nyäng

Vice ordförande

070-531 38 41

kjell.nyang@gmail.com

Helena Svensson

 

Kassör

0793-474729

bh.svensson@outlook.com

Kerstin Andersson

 

Sekreterare

070-623 79 67

kerstin.l.andersson13@gmail.com

Ledamot
0793-482932
bh.svensson@outlook.com

Börje Svensson

 

Medlemsavgift 2021: 200:-

Stödmedlem: 75:-

Betalas senast 31/3 2021

Bankgironummer till föreningen: 353-1332

För mer information: 
Silvia Olsson-Schudel 

Tel: 073-026 38 77 / 0506-141 26

E-post: silviahalna@telia.com


Copyright © 2018 Norra Wadsbo Squaredancers. All Rights Reserved.

 

Adress: 

Halna Gamla Posthuset 24
545 93 Töreboda